Danışman Akademisyen Uygulaması

Danışman Akademisyen Uygulaması

Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda okulumuzun danışman akademisyenlik uygulamasında bize destek verecek Marmara Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi Oktay AYDIN'a teşekkür ediyoruz.

20.04.2021 351

 

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde, birçok hedefte üniversiteler ve akademisyenlerle okulların iş birliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Uygulama ile özellikle 2023 Eğitim Vizyonu ve Okul Gelişim Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar başta olmak üzere okulun gerçekleştireceği tüm etkinlik ve uygulamaların akademik bağlamının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu uygulama ile akademisyenlerin okula:

 • Rehberlik,
 • Koçluk,
 • İşbirlikçi öğretim çalışmaları,
 • Eylem araştırmaları,
 • Mesleki gelişim,
 • Ortak planlama,
 • Öğrenci öğrenmesinin desteklenmesi ve geliştirilmesi,
 • Okul plan ve politikalarının belirlenmesinde yer alınması (kurul ve zümre toplantılarına katılım sağlama gibi)
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunulması,
 • Üniversitelerin tekno-kent, müze, laboratuvar gibi etkinlik alanlarının öğrencilere tanıtılması ve açılması için rehberlik yapılması,
 • Velilere yönelik çalışmalarda yer alması gibi konularda destek sağlaması hedeflenmektedir.

Okulun akademisyenlere:

 • Bilimsel araştırma imkânı tanıması,
 • Öğretmen deneyimi desteği sunması, amaçlanmaktadır.

20-04-2021